Strach z niečoho, fóbie

Rôznych fóbií je toľko, že sa charakterizujú a zoraďujú podľa konkrétnejších pomenivaní. Vo vážnejších prípadoch až neprekonateľných sa dokonca označujú ako diagnóza s oficiálnym označením. Tie bežnejšie sú strach z lietania, z uzatvorených, alebo stiesnenejších priestorov, strach z pavúkov či hlodavcov, ale napríklad aj z obrátených stoličiek. Niekedy sa ale ocitneme v situácii, kedy sa možno v spoločnosti takýmto problémom cítime až handicapovaní, či nepriamo diskriminovaní. Aj tento problém má svoje riešenie.

Nedovoľte strachu, aby vás ovládal! Môžeme vám ponúknuť účinné "zbrane" a vy tak môžete prevziať kontrolu nad imaginárnymi strašiakmi.

Strach, fóbie:

Ak vás premáha strach z niečoho, použite tento formulár.