Anketa

09.08.2015 16:12

  Rôzni ľudia majú rôzne priority a rebríček hodnôt prispôsobený svojim potrebám. Touto anketou môžete prispieť k výskumu o tom, čo ľudí trápi najviac.

 

 

Okruh subjektívnych problémov